เกียรติยศและศักดิ์ศรีของลูกจ้างส่วนราชการ

...ผู้ปิดทองหลังพระ รับภาระจากฟ้าจรดดิน ไม่มีเกียรติ แต่มีกิน อุทิศชีวินแด่ชาติศาสน์กษัตริย์ นิรันดร์ ...

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การจัดบุคคลเข้าแท่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง..ใหม่

55 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีครับ คุณนพพรและเพื่อนๆลูกจ้างทุกท่าน

  ถูกต้องแล้วครับ เราต้องอย่าหลงประเด็น ตามแนวทางที่ 2 ต้องให้ได้ครบก่อน ประเด็นอื่นๆ ค่อยๆว่ากันไป สำหรับกลุ่มและตำแหน่งลูกจ้างซึ่ง ก.พ.ได้กำหนดขึ้นใหม่ จนถึงขณะนี้ผมคิดว่าคงแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว ช่วงที่ ก.พ. ดำเนินการอยู่รู้สึกว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้สมาคมของเรามีส่วนร่วมเลย จู่ๆก็มีข่าวออกมาว่าจะใช้แล้ว แต่ผมเองก็พยายามคิดในทางบวกว่า ก.พ.คงจะกำหนดและวางแนวทางซึ่งจะทำให้พวกเราได้รับการขยับขยายฐานและเพดานเงินเดือน รวมถึงความก้าวหน้าบ้าง

  สำหรับการปรับเข้าแท่งและการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ ตามหลักการก็ต้องไปตามความเห็นของคุณนพพรนั่นแหละ ที่ผมเสนอส่วนที่ไม่ติดเงินเดือนควบเข้าไปด้วยก็เป็นเพียงเพื่อทดลองนำเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เงินเดือนเต็มขั้นมานาน ได้รับการเยียวยาบ้างเท่านั้น อย่างน้อยเพดานเงินเดือนใหม่ที่สูงขึ้น ถ้าสามารุปรับให้ชนเพดานได้ก็สมควรต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ

  ผมคิดว่าหากผู้มีเกี่ยวข้องจะช่วยเหลือก็มีช่องทางทีน่าจะทำได้ ดูตัวอย่างเงินเดือนติดดาวเมื่อหลายปีก่อน สำหรับผู้ที่เต็มขั้นแล้วไม่มีขั้นให้ขึ้นแล้ว ยังหาวิธีขึ้นเป็นเปอร์เซ้นต์ติดไปกับเงินเดือนให้ทุกเดือน ( ที่เราเรียกกันว่า 1 ดาว 2 ดาว ... ตามเปอร์เซนต์)

  ระยะนี้ข่าวคราวของพวกเราดูเงียบๆไป สถานการณ์ทางการเมืองไม่เอื้อเลยจริงๆ เห็นใจสมาคมฯจริงๆ ช่วงนี้จะผลักดันอะไร คงต้องเหนื่อยแน่ๆ

  ดีใจนะครับคุณนพพร ที่ได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแสดงมุมมองต่างๆ ทราบข่าวว่าการสนทนาของพวกเราเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆลูกจ้างที่ให้ความสนใจมาก ผมเองถ้าเวลาก็พยายามจะเสนอประเด็นต่างๆที่พวกเราน่าจะรู้ ให้พวกเราได้แสดงความเห็นกัน (ปรกติผมไม่ค่อยมีเวลา ผมชอบจะใช้วิธิว่างเมื่อไร ก็พิมพ์กระทู้ลงในเวิร์ดเรื่อยๆก่อน จบเมื่อไรก็นำมาวางบนเว็บสักที ) .......เท่านี้ก่อนนะครับ.........................ม2ท

  ตอบลบ
 2. งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
  จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าจัดการแข่งขัน งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี Esaan Excellcnce Fair 2009 ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. 2552 และทางโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เป็นสถานที่และ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เฉพาะ)ทางดูรายละเอียดที่เว็ปของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล http://school.obec.go.th/ubonpanya.....

  จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าจัดการแข่งขัน งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี Esaan Excellcnce Fair 2009 ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. 2552 และทางโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เป็นสถานที่และ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เฉพาะ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน จำนวน บุคลากรที่เข้าที่พัก หรือตารางการแข่งขันได้ที่เว็ปของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

  ตอบลบ
 3. สมัย งามสุข (ลูกจ้างประจำสพท.อุบล) [IP: 115.67.190.36]
  เมื่อ ส. 15 ส.ค. 2552 @ 08:21
  #1481838 [ ลบ ]

  เรียน เพื่อนร่วมอาชีพลูกจ้างประจำทุกท่านครับ

  ผมได้เข้าประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกรรมการสมาคมลูกจ้าง

  ส่วนราชการแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

  ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา ผลการประชุมมีดังนี้ครับ

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบให้ลูกจ้างประจำได้รับบำนาญ

  แล้วทันผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ผมแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเกษียณ

  อายุราชการในปีนี้ด้วย ที่ประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ในวงการลูกจ้างประจำของไทย

  รายละเอียดรัฐมนตรีว่าการะทรวงการคลัง จะแจ้งให้ทราบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

  สมัย งามสุข ๐๘๙-๗๑๗๙๘๙๘ samai255108@hotmail.com

  ตอบลบ
 4. นายมนูญ บรรณวงศิลป์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [IP: 202.12.97.115]
  เมื่อ พ. 26 ส.ค. 2552 @ 10:42
  #1507634 [ ลบ ]

  นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุม ครม. วันที่ 25 สิงหาคม 2552 ว่าที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างประจำที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปี จำนวน 210,000 ราย สามารถเลือกขอสิทธิการรับบำเหน็จ หรือบำนาญในช่วงเกษียณอายุงานได้ เช่นเดียวกับข้าราชการ เริ่มตั้งแต่ปี 2553 สำหรับบำนาญที่จะได้รับต่อเดือนคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 9,800-10,000 บาท /เดือน สำหรับสิทธิผลประโยชน์ที่เคยได้รับ หลังรับบำนาญจะได้หรือไม่ ขอดูร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ก่อนว่าได้กำหนดสิทธิส่วนนี้ไว้หรือไม่ ใจเย็นๆ

  ตอบลบ
 5. สวัสดีนะครับ ขอเข้าร่วมเสวนาประเด็น"บรรจุก่อนหรือหลังปี2535จะได้บำเหน็จรายเดือนหรือไม่นั้น" โดยส่วนตัวผมว่า 1.จะบรรจุก่อนหรือหลังปี2535ไม่สำคัญ แต่ถ้าทำงานครบ25ปีก็มีสิทธิ์รับบำเหน็จรายเดือนทุกคน 2.กรณีที่ว่ารุ่นสุดท้ายของลปจ.ที่จะเกษียณปี2576นั้น ผมว่ากระทรวงการคลังคงจะเป็นการประมาณคนส่วนใหญ่ที่เกษียณมากกว่า เพราะยกตัวอย่าง ตัวผมบรรจุ ลปจ.ปี 2537อายุตัว19ปีและเกษียณปี2578 รวมอายุราชการ(ถ้าอยู่ถึง)41ปี เห็นไหมละครับว่าไม่ใช่ปี2576ลปจ.รุ่นสุดท้าย และที่สำคัญมี่น้องที่ขับรถด้วยกันเกษียณปี2579 แต่น้องเขาบรรจุตอนอายุตัว25ปี ปล.ขอฟันธงว่า ถ้าทำงานครบ25ปี ได้บำเหน็จรายเดือนแน่นอน

  ตอบลบ
 6. ..... ข่าวใหม่ ... ( แต่ต้องรอการกรองความแน่นอนอีกนิด ) การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มีวุฒิมีศักยภาพสูงและมีใบประกอบวิชาชีพครู ให้เป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ผมติดตามเรื่องมาแต่ต้นๆ ที่มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในสมัยคุณหญิงกษมา วรรณ โดยการนำคณะทำงานของท่านนัฐยศ ประธานศูนย์ฯ ประจำ 19 จังหวัด ภาคอีสาน ขณะนี้ได้ดำเนินเรื่องส่งถึง กคศ. แล้ว รอการอนุมัติ เพื่อให้ สพฐ. ดำเนินการเรื่องต่อไป อาจได้ยินข่าวดีพร้อมๆกับการจัดเข้ากลุ่มปรับเข้าแท่งเงินเดือนใหม่นี้ ( แว๊บๆ มาจากท่านวินัย ) ..... นางรอง และคน สพฐ. สพท. ที่มีคุณวุฒิและศักยภาพสูงมีใบประกอบอาชีพครู เตรี่ยมหลักฐานเอกสารต่างๆ รอไว้เลย ... ท่าน...ว่าอย่างนั้น ......ผมก็ว่าตามท่าน ....

  .... การรอคอย.... เป็นการทรมาน ... แต่เมื่อสิ่งที่เรารอ มันเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าสำหรับชีวิตเรา ถึงจะนานแค่ไหนเราก็จะรอ สำหรับเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มีวุฒิและศักยภาพสูง ให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นข้าราชการพล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในกรณีพิเศษ เป็นการรับโอนลูกจ้างประจำส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 64 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 38 ก. (1) มาตรา 50 มาตรา 53 (4) วิธีการรับโอน การบรรจุ และแต่งตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 53 วรรค2 มาตรา 55, 56, 57(10) และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบคคลเข้ารับราชการและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 38 ค. (2) นี้เป็นกฎระเบียบที่มีพระราชบัญญัติที่มีกฎหมายรองรับ เรานำมายืนยันที่จะสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่ตำแหน่งใหม่ในกรณีพิเศษได้ ขอย้ำ ... ในกรณีพิเศษ... โดยผ่านการคัดเลือกหรือประเมิน ส่วนท่านใดที่บอกว่าต้องผ่านการสอบของ ก.พ. นั้นเป็นวิธีหลักที่จะเข้ามาสู่การเป็นข้าราชการพลเรือน ตามกฎระเบียบว่าด้วยการเป็นข้าราชการพล ... รออีกนิดคงสำเร็จครับ .....

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2553 23:51

  วันนี้7/01/53ตัวแทนลูกจ้างหารือกับ ก.พ.

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ2 กุมภาพันธ์ 2553 00:10

  1 เมษายน2553 จะมีข่าวดี ทั้งปรับลูกจ้างเป็นข้าราชการและปรับลูกจ้างฯเข้าสู่แท่งตามระเบียบใหม่

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ2 กุมภาพันธ์ 2553 23:00

  ...นางรอง 3...มีใครทราบบ้างครับเรื่องการจัดทำผลงานเข้าเล่มอย่างน้อย 40 แผ่นพื่อขอทำเงินวิทยฐานะ ให้เอาไปส่งคุณณัฐยศ (ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่าน)ประธานลูกจ้างประจำสพฐ.ภาคอิสาน (ท่านเป็นคนบอก)ถ้าใครไม่ส่งจะเสียสิทธิ์ ...นางรอง 3...ติดตามข่าวมาตลอดแต่ก็ไม่เคยทราบ ถ้าท่านใดมีขัอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยชี้แจงให้ทราบด้วย ขอบคุณมากครับ

  ...ส่วนเรืองที่ คุณนพพร ลูกกรมหลวง แจ้งมานั้นถ้าเป็นจริงก็ขอแสดงความดีใจกับลูกจ้างที่มีวุฒิครูมา ณ โอกาสนี้ด้วย

  ......นางรอง 3 สพท.บร 3......

  ตอบลบ
 10. เรียนเชิญลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 185 เขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 รายละเอียดติดต่อ นายกรัษฎา 0843842187 เลขาธิการ 0817802285 ด่วน

  รายละเอียด โหลดได้ที่ www.esa-cm.org

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2553 17:38

  เห็นด้วยกับทุกๆ ท่านที่คิดเพื่อความก้าวหน้าและครอบครัว ไม่มีใครรู้หรอกว่าการแบ่งชนชั้นข้าราชการกับลูกจ้างประจำ แตกต่างกันมาก เด็กเรียนจบมาบรรจุใหม่ยังต้องใช้อำนาจกับผู้ใหญ่ที่ทำงานมากว่า20 กว่าปีบางครั้งศักดิ์ศรีของความเป็นคนก็มีนะ เพียงแต่ว่าเราไม่มีตำแหน่งที่ทำให้เค้าเกรงใจได้ เพียงหวังว่า ให้ความยุติธรรมกับลูฏจ้างที่มีความตั้งใจรับใช้ประเทศไทยด้วยใจรักงาน ก็ยากได้รับความก้าวหน้าปรับเปลี่ยนฐานะให้ดูดีกว่านี้ เพื่อครอบครัว ถ้าเปลี่ยนตอนนี้ทุกคนคงมีความสุข เหมือนเกิดใหม่ อยากให้ผู้มีอำนาจ ช่วยดูแลพวกเราด้วย ขอขอบคุณ ลูกจ้างตัวจริง

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2553 17:41

  ดิฉันขอสนับสนุนด้วยคนหนึ่งในฐานะที่เป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการมาเป็นเวลา 15 ปี เงินค่าจ้างประจำก็ได้ตามค่าจ้าง แต่พูดถึงปริมาณงานแล้ว ต้องปฏิบัติงานได้ทุกอย่างดีกว่าข้าราชการบางท่าน มิหนำต้องมาปฏบิติงานตั้งแต่ 05.30-18.00 น ถึงจะกลับบ้านได้ ซึ่งลูกจ้างเป็นผู้เสียสละเพื่อราชการจริงๆ รับผิดชอบงานสารพัดอย่างที่ดำเนินการได้และผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมุ่งมั่นพัฒนาตนจนมีคุณวุฒิแล้ว จะมีบ้างมั้ยที่ลูกจ้างประจำส่วนราชการจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีโอกาสในบางที่ปรับโอนเป็นข้าราชการได้ โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นอายุราชการใหม่ ให้สอบปรับโอนไปเลยเหมือนกับสอบเลื่อนไปเรื่อยๆตามคุณวุฒิที่มี

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2553 21:22

  อยากให้ ก.พ.ปรับลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการบ้าง
  เรียน เลขาธิการข้าราชการพลเรือน
  เรื่อง การปรับลูกจ้างเป็นข้าราชการ

  เนื่องจากตามหน่วยงานของรัฐบางแห่งนั้นลูกจ้างประจำทำงานมาเป็นระยะเวลานาน
  ประสิทธิภาพของงานบางทีทำงานได้มากกว่าข้าราชการประจำเสียอีก คุณภาพคับแก้วก็ว่าได้ ข้าราชการบางคนนั้นพอมาบรรจุใหม่ก็ทำงานไฟแรง ขยันขันแข็งดี แต่พอไปสักระยะก็ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้าประจำที่ทำงานเต็มทีมาตลอด จึงอยากให้ทางก.พ.เห็นความสำคัญความเจริญก้าวหน้าของลูกจ้างประจำบ้างไม่ใช่เป็นแต่ลูกจ้างประจำไปจนแก่ตาย จนเกษียณ อยากวอนให้ภาครัฐเห็นความสำคัญ เพื่อให้ลูกจ้างได้ปรับเป็นข้าราชการบ้างโดยไม่ต้องมีการแข่งขันกับบุคลภายนอก เพราะหากมีการเปิดสอบโดยให้ผู้คนภายนอกมาสอบ ผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างบางครั้งสอบไม่ได้ ก็ไม่ได้อยากให้เห็นใจลูกจ้างประจำกันบ้าง โดยอยากจะเสนอให้ทางสำงาน ก.พ.เห็นใจให้โอกาสเปิดสอบเฉพาะภายในหน่วยงานเปิดโอกาสให้ลูกจ้างประจำส่วนราชการสอบก่อน แบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เปิดโอกาสให้ตำรวจชั้นประทวนสอบเป็นสัญญาบัตรก่อน ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้มีการสอบร่วมกับบุคคลภายนอก เพื่อเปิดโอกาสสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงานของเราเองก่อน ซึ่งอยากให้ลูกจ้างประจำปรับเปลี่ยนมาเป็นข้าราชการเต็มตัว เต็มขั้นกับเขาบ้าง ซึ่งลูกจ้างประจำบางคนนั้นมีความสามารถจริง ๆ จึงอยากจะขอวอนทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเห็นใจลูกจ้างประจำที่อยากปรับเป็นข้าราชการบ้าง

  ตอบลบ
 14. หนังสือ ด่วนที่สุด

  ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กทม.10300


  เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

  เรียน ( หัวหน้าส่วนราชการ )

  อ้างถึง หนังสือที่สำนักงาน ก.พ. ที่นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547

  ด้วยสำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยจำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่งานบริการพื้นฐาน 2.กลุ่มงานสนับสนุน 3. กลุ่มงานช่าง 4.กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งกำหนดจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2553

  การดำเนินการดังกล่าว จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆของตำแหน่งลูกจ้างประจำ เช่น ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานก.พ.

  ส่วนการกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและราบรื่น สำนักงานก.พ.จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

  1. ให้ส่วนราชการหยุดดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำและการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ซึ่งสำนักงานก.พ.ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการตำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ตั้งแต่วันที่

  1 มีนาคม 2553 เป็นต้น จนกว่าการดำเนินการปรับตำแหน่งลูกจ้างประเข้าสู่ระบบใหม่จะแล้วเสร็จ

  2. กรณีการปรับระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ จากชั้น 3 เป็น ชั้น 4 ซึ่งส่วนราชการต้องทำความตกลงกับ

  สำนักงานก.พ. ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้อ1.1 นั้น สำนักงาน ก.พ.จะพิจารณาคำขอเฉพาะกรณีที่มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เท่านั้น

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ และการปรับตำแหน่งลูกจ้างประเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ สำนักงานก.พ.จะแจ้งให้ทราบต่อไป

  ขอแสดงความนับถือ


  ( นางเบญจวรรณ สร่างนิทร )

  เลขาธิการ ก.พ.

  สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

  ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ

  โทร.0 2547 1957

  โทรสาร 0 2547 1437

  E-mail : cwf@ocsc.go.th
  ความคิดเห็นที่ 305 : ผู้เดินทางผ่านมา - 17/02/2553 16:09:36

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2553 17:22

  ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
  เรื่อง บำเหน็จตกทอด (บำเหน็จดำรงชีพ)ตัวแทนของลูกจ้าง (สมาคมลูกจ้างฯส่วนราชการ และสมาคมลูกจ้างประจำสังกัด สพฐ- สพท) ผลักดันอยู่ตลอดครับ

  ขณะนี้ กพ.รับเรื่องไปดำเนินการอยู่ มีการประชุมกันหลายรอบแล้ว ( โดยจะขอเพิ่มสิทธินี้ลงในระเบียบลูกจ้างฉบับ 8 ฉบับแก้ไข-เพิ่มเติม เมื่อปี 2552 ) คงจะต้อง ผ่าน มติ ครม.ด้วย)

  ในวันที่ 28 กพ 53 จะมีการประชุมลูกจ้างฯ ก็มีเรื่องนี้อยู่ด้วย ..........ต้องรอฟังผลความคืบหน้าครับ

  บำเหน็จตกทอดนี้ เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการได้รับบำเหน็จรายเดือน (บำนาญ) ที่ ครม.ได้อนุมัตและมีผลไปแล้ว

  การขอนี้ก็อ้างอิงตามสิทธิของข้าราชการบำนาญคือขอให้ได้สิทธิเหมือนข้าราชการด้วย

  ***** บำเหน็จตกทอด คือเงินที่ทายาทของข้าราชการบำนาญ จะได้รับหลังข้าราชการบำนาญเสียชีวิต


  โดยจะได้รับเป็น 30 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน แต่ต่อมา(เมื่อ 3 ปีมาแล้ว )ได้มีการแก้ไขระเบียบให้ตัวข้าราชการบำนาญ สามารถรับเงินส่วนนี้นำมาใช้ได้ก่อน โดยได้ 15 เท่า แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท.............................ม2ท

  23 กุมภาพันธ์ 2553, 16:39

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ4 มีนาคม 2553 01:33

  ... สำหรับเรื่องการปรับเปลี่ยนเข้ากลุ่มใหม่ ที่ลูกจ้างประจำเฝ้ารอ .. จากการวิเคราะห์ดูแล้ว ( ถ้าเป็นไปตามโครงสร้างที่พวกเราเห็นคร่าวๆ )ไม่มีอะไรที่จะชี้ให้เห็นว่าลูกจ้างประจำมีแนวทางที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับสูงขึ้นได้เลย ลูกจ้างประจำยังเป็นผู้ปฏิบัติงานและยึดการใช้แรงงานและสายช่างเป็นหลัก ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติกลุ่มงานเหมือนราชการ กลุ่มลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติด้านวิชาชีพสายต่างๆ มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไปอยู่สายวิชาการได้เลย ยังคงเป็นฝ่ายปฏิบัติงานเหมือนเดิม ... ถ้าจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนระบบสายงานลูกจ้างประจำจริงๆ เหมือนกับที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบแบ่งกลุ่มข้าราชการพลเรือนที่ผ่านมา ควรจะพิจารณาและดำเนินการ กลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนข้าราชการ กลุ่มงานที่กฎหมายกำหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง จะต้องพิจารณาเป็นกระทรวง ทบวง กรม กอง หน่วยงานของแต่ละสายงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเป็นหลัก และพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยให้กระทรวง ทบวง กรม กอง ของลูกจ้างประจำสังกัด เป็นฝ่ายออกกฎเกณฑ์การประเมิน จะให้ทำผลงานส่งประเมินหรือทำการทดสอบเป็นการภายในของหน่วยงานนั้นๆ "ในกรณีพิเศษ" ให้ตำแหน่งและหน้าที่ติดตัวเป็นรายบุคคลหรือเฉพาะบุคคลเป็นรายๆไป เมื่อบุคคลคนนั้นเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งนั้นก็หมดไปตามตัวด้วย เหมือนตำแหน่งผู้อำนวยการประจำโรงเรียน หรือการทำผลงานของครู ค.ศ. 3 ที่เป็นตำแหน่งประจำตัว ไหนๆ..รัฐบาล...ท่านก็มีนโยบายที่ปรับโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรของราชการทุกส่วนแล้ว... โปรดพิจารณาปรับระบบและโครงสร้างของลูกจ้างประจำที่มีศักยภาพสูง มีวุฒิการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง มีการปฏิบัติหน้าที่เหมือนราชการ ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่งานวิชาการได้ด้วย เป็นการสร้างขวัญ สร้างแรงจูงใจและกำลังใจลูกจ้างประจำ ให้อยากที่ศึกษาหาความรู้นำมาพัฒนางานที่ปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าในขณะนี้ลูกจ้างประจำมีวุฒการศึกษา มีการพัฒนาเรียนจบปริญญาโท จบปริญญาเอกแล้วครับ ....

  ... การปรับแท่งเงินเดือนยังไม่เห็นโครงสร้างและรายละเอียดมากนัก ถ้าไม่มีแท่งเงินเดือนเป็นของลูกจ้างประจำใช้เอง กำหนดขั้นเงินเดือนตันต่ำอย่างนี้ ไม่มีการปรับขยายขั้นเพดานเงินเดือนให้สูงขึ้นไปอีก ก็คงเหมือนเอาของเก่ามาปัดฝุ่นออกนำกลับมาใหม่ แล้วมาประกาศใช้ ถ้าเป็นแบบนี้ ... ทุกอย่างยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ......

  ... พวกเราก็เป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ... ให้สวัสดิการหลังเกษียณเหมือนข้าราชการเรื่องค่ารักษาพยาบาลและเงินตกทอด...ขอความก้าวหน้าในสายงาน.. เลื่อนไหลไม่ตีบตัน ... เงินค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน ปรับเปลี่ยนตามวุฒิการศึกษา ... นี้คือจุดหมาย .... สิ่งที่ลูกจ้างประจำต้องการสิทธิ์และความเสมอภาพ ความเท่าเทียมกันในระบบราชการ .. สมกับที่เราก็เป็นบุคลากรของรัฐ ... เหมือนๆ กัน ......chaiyut

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2553 23:32

  ผมคิดว่า ก.พ.น่าจะคิดใหม่เรื่องการปรับโครงสร้างลูกจ้างประจำ ต้องคิดแบบก้าวกระโดดเพื่อสร้างความสามัคคีในวงการราชการ ลดการแบ่งแยกแบ่งชั้นชื่อเรียก (ข้าราชการกับลูกจ้างประจำ)เพราะไม่ว่าข้าราชการหรือลูกจ้างประจำล้วนทำงานรับใช้ประชาชน กินเงินเดือนภาษีประชาชน เหมือนกัน เป็นข้าของแผ่นดิน รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แต่กับมาแบ่งชั้นสร้างความแตกแยกทำให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นในองค์กร อย่างนี้ไม่ถือว่าปรับโครงสร้างใหม่ ถ้าปรับโครงสร้างใหม่จริงต้องคำนึงถึงความสามามัคคี สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความยุติธรรม เช่นใช้ชื่อมเรียกลูกจ้างประจำให้เหมือนกับข้าราชการ การกำหนดตำแหน่งขึ้นอยู่กับความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และวุฒิการศึกษา ถ้าหากใครต้องการความก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเองโดยมีจุดยึดหรือตำแหน่งที่เดียวกันขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถ อย่างนี้สิถึงเรียกว่าความยุติธรรมและถือว่า ก.พ.ได้ปรับโครงสร้างแล้ว

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ10 มีนาคม 2553 17:46

  เห็นรายชื่อตำแหน่งตามระบบใหมีที่ กพ.กำหนดกรอบแล้ว ไม่ทราบว่ากลุ่มบริการพื้นฐานจะมีโอกาสก้าวหน้าไปสู่กลุ่มสนับสนุนซึ่งมีบัญชีค่าจ้างที่สูงกว่าได้หรือเปล่า ถ้าหากลูกจ้างประจำผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตำแหน่งที่มีอยู่ในกลุ่มสนับสนุน เช่น นาย ก เดิม เป็นนักการภารโรง สังกัดโรงเรียนแห่งหนึ่งพอเข้าสู่ตำแหน่งใหมเป็นพนักงานสถานที่ มีบัญชีค่าจ้างเต็มที่ บ2 และนาย ก เรียนจบปวส.ดานการบัญชีหรือปริญญาตรี ด้านการจัดการ และ นาย ก มีคุณสมบัติเพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และที่โรงเรียนที่ นาย ก ทำงานอยู่ก็ไม่มีเจ่าหน้าที่ธุรการ ต้องให้ครูช่วยกันทำงานธุรการ ไม่ทราบว่า นาย ก จะสามารถขอเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานธุรการในกลุ่มสนับสนุนได้หรือไม่

  ตอบลบ
 19. การปรับลูกจ้างประจำเข้าระบบใหม่ อปท.จะปรับเมื่อไหร่ แล้วสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้หรือเปล่า ทำไมไม่ปรับให้เป็นข้าราชการเลยละ ปรับเปลี่ยนแค่ตำแหน่งแต่ทำงานเหมือนเดิมด็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย โดนเหยียบเหมือนเดิม ถ้าตอนนี้อายุสัก 30 จะลาออกแล้วไปหางานใหม่ทำดีกว่า แต่ทำไม่ได้เพราะตอนนี้ 45 แล้ว ให้ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่คงไม่ทันแล้ว ท่านไม่เข้าใจความรู้สึกของลูกจ้างอย่างพวกเรา ๆ ๆ ๆ หรอก...บางความคิดเห็นบอกว่าลูกจ้างประจำไม่ควรปรับเป็นข้าราชการ เพราะข้าราชการราชการต้องสอบหลายครั้งก็จริงอยู่ แต่อยากให้ผู้บริหารระดับสูงลงไปตรวจสอบดูศักยภาพลูกจ้างรายคนให้ทุกหน่วยงานแล้วนำมาพิจารณาเปรียบเทียบ เช่น ลูกจ้างประจำ 1 คนรับผิดชอบงาน ดังนี้
  1)งานสารบรรณในระบบราชการทำกันอยู่ในปัจจุบันมักจะเพียนทั้งรูปแบบและสำนวน การเว้นวรรค ประโยคสำนวนความต่าง ๆ
  2)งานคอมพิวเตอร์ระบบการผสานข้อมูลระหว่างต่างโปรแกรม
  3)งานคอมพิวเตอร์ระบบลิงค์ข้อมูลสัก 20 แฟ้มงาน ที่มองโครงสร้างเห็นว่างานนั้นสัมพันธ์กัน
  ขอยกตัวอย่าง แต่หน่วยงานระดับบนมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรงแต่ละงานแต่ละฝ่าย คนเดียวงานเดียว
  3 งานแค่นี้ ลูกจ้างประจำทำได้และทำมาแล้ว ..ลูกจ้างอปท.

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2553 00:47

  ทำกันไปเถอะ ผู้ใหญ่ใกล้เรายังไม่รู้เลยว่าทำอะไร ติดขีด ใส่เครื่องราช ก็ยังสงสัยได้มายังไง เทียบเสมอครูได้ไง ติดตั้ง 3 ขีด บม. บช. ครูบางคนเขายังไม่ได้เลย
  ไม่เคยขอ อิจฉา ลูกจ้างประจำ ทำเป็นงง เกินหน้าไม่ได้ ผู่ใหญ่ไม่เคยใส่ใจเรื่อง
  ช่างครุโพง ครุภัณฑ์ 2-3 นี่ ก็เลยไม่ได้ส่งไปอบรมกะเขา เขาไม่ค่อยสนใจกะเรา
  นักหรอก ต้องสืบค้นเอา เขาห่วงแต่ของเขาเหมือนกัน ไม่แจ้งก็ไม่รู้ เมื่อเราไปแจ้ง
  ก็ว่าเรารู้ดีกว่าอีก เฮ้อ ไม่รู้จะทำไง เจอคนที่ไม่เอาถ่าน ในสพฐ. ก็กลัวน้อยหน้า
  ไม่ทำให้เลยดีก่า เราต้องพยายามค้นในเนต ถามผู้รู้ กว่าจะได้คำตอบก็ยากแสนยากเลยเชียวนะ..สรุป ผู้ใหญ่กลัวเราได้ดีนั่นแหละนะ หนักไปหรือเปล่านี่..อิๆ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2553 00:56

  ขอระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจสักหน่อยนะ
  เกิดมาเป็นลูกจ้างประจำ เลยต้องจำทนอยู่แบบไม่มีความหวัง ไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งๆที่มีความรู้ความสามารถ ทำงานไม่ต่างจากข้าราชการ มีความรู้มากกว่าข้าราชการบางคนเสียอีก เดี๋ยวอย่างโน้น เดี๋ยวอย่างนี้ เดี่ยวจะได้โน้น
  เดี๋ยงจะได้นี่ ลงท้ายยาหอมทั้งเพ น่าจะเปิดโอกาสโห้ลูกจ้างประจำที่มีความรู้ความสามารถสอบเลื่อนสถานะตัวเองเป็นข้าราชการพลเรือน ก่อนรับบุคคลภายนอกเข้ามา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พวกเราจะได้มีความหวังและเป้นกำลังใจในการพัฒนาตนเองในโอกาสต่อไป

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2553 00:58

  การจัดสรรระบบตำแหน่งลุกจ้างประจำใหม่ของ กพ.
  ในกลุ่มสนับสนุนอยากจะให้มีตำแหน่ง ครูผู้สอน
  ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการครูโดยอนุโลม เพื่อให้โอกาสผู้จบปริญญาตรีทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้เป็นครูผ้สอนบ้างเพราะการจะผลักดันให้เป็นข้าราชการครูต็มตัวก็ติดขัดที่การโอนอายุราชการไม่ได้เพราะ กคศ.ไม่ยอยมถ้าสอบบรรจุแล้วนับหนึ่งกันใหม่ก็เสียดายเวลาราชการ ได้เป็นครูชั้นสองก็คงช่วยลดภาระขาดแคลนครูบ้าง

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2553 02:09

  อยากให้รัฐได้อ่านข้อความนี้จัง ขอ copy ข้อความของคุณ ไม่แสดงตน มาให้ทุกๆท่านอ่าน+++ เพราะนี่คือความจริงที่ท่านผู้บริหารได้หยิบยื่นให้กับลูกจ้างเขาจริง +++++

  กพ.กรมบัญชีกลาง รัฐบาล รับปากจะดูแลอย่างเต็มที่ให้สมกับเป็นบุคลากรภาครัฐ สุดท้ายแค่เปลี่ยน หมวด เป็นระดับเพื่อให้เท่และแตกต่างจากเดิม เปลี่ยนจากบำเหน็จปกติเป็น ทยอยจ่ายเป็นรายเดือนว่าบำนาญ (ว่าเข้าไป) เขามองลูกจ้างฯอย่างเราๆเหมือนไม่ใช่คนหรืออย่างไร แหกตาระดับชาติ แล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเจริญได้อย่างไร ในเมื่อวันนี้พูดอย่างนี้ วันพรุ่งนี้ลืม จะให้ผู้น้อยที่ทำทำงานงกๆ ปากกันตีนถีบอยู่อย่างนี้จะลืมตาอ้าปากได้อย่างไร ไปมองดูประเทศที่เขาเจริญแล้วบ้างซี ผู้น้อยเขายิ่งเยียวยา ผู้ใหญ่ประคับประคองก็เอาตัวรอดไปได้แล้ว อย่างนี้มันต้มระดับชาติอย่างแน่นอน(แหกตากันชัด) หาความเป็นธรรมแทบจะไม่มีแล้วเลยหรือไงสังคมไทยในทุกวันนี้

  ผมคิดว่า ก.พ.น่าจะคิดใหม่เรื่องการปรับโครงสร้างลูกจ้างประจำ ต้องคิดแบบก้าวกระโดดเพื่อสร้างความสามัคคีในวงการราชการ ลดการแบ่งแยกแบ่งชั้นชื่อเรียก (ข้าราชการกับลูกจ้างประจำ)เพราะไม่ว่าข้าราชการหรือลูกจ้างประจำล้วนทำงานรับใช้ประชาชน กินเงินเดือนภาษีประชาชน เหมือนกัน เป็นข้าของแผ่นดิน รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แต่กับมาแบ่งชั้นสร้างความแตกแยกทำให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นในองค์กร อย่างนี้ไม่ถือว่าปรับโครงสร้างใหม่ ถ้าปรับโครงสร้างใหม่จริงต้องคำนึงถึงความสามามัคคี สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความยุติธรรม เช่นใช้ชื่อมเรียกลูกจ้างประจำให้เหมือนกับข้าราชการ การกำหนดตำแหน่งขึ้นอยู่กับความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และวุฒิการศึกษา ถ้าหากใครต้องการความก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเองโดยมีจุดยึดหรือตำแหน่งที่เดียวกันขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถ อย่างนี้สิถึงเรียกว่าความยุติธรรมและถือว่า ก.พ.ได้ปรับโครงสร้างแล้ว

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2553 02:19

  วันที่20มี ค.53ลูกจ้างฯสพท.ชพ2 เข้าร่วมประชุมที่อุบล

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม 2553 22:45

  พรุ่งนี้ได้รู้กันหมูหรือจ่า (1เมษา53)สำหรับแท่งเงินเดือนใหม่ลูกจ้างส่วนราชการ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม 2553 23:04

  ผิดหวังไปตาม ๆๆ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดูแลทั้งชีวิตคนนั่งไปด้วยดูแลรถคันเป็นล้าน ยังคิดไม่เป็นมาจัดแค่ 1 2 หมวดผีมือเหมือนเดิม แล้วมาคิดให้เสียเวลาทำไม เพราะถ้าพาคณะผู้บริหารประชุมเทียวกินเหล้ารถชนกันตายห่าหมดจบ ไม่มีอะไรรับรองคุณภาพชีวิต ชีวิตฮ้าง ๆ ลูกจ้างประจำ รายล่อกันเล่น น่าหัวเราะดังๆ ครับพี่น้อง

  คน e สาน

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม 2553 23:06

  การดำเนินการมาจากนักวิชาการ เพราะหน้าที่ของนักวิชาการคือคิด / วิเคราะห์/ประเมินผล ซึ่งเขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ก็เลยตีความสูงไป

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2553 07:52

  รมว.ศธ.กล่าวตอนหนึ่งว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปรับเปลี่ยน ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ของลูกจ้างประจำที่จะเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่พร้อมกันตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้มีการแถลงนโยบายการศึกษา ๘ ข้อ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องขวัญกำลังใจของข้าราชการและลูกจ้างประจำด้วย ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ลูกจ้างประจำได้รับการพัฒนาตนเองก้าวไปเป็นข้าราชการ หรือได้รับการพัฒนาให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูต่อไปด้วย โดยเฉพาะการจัดทำหลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.ค.ศ. ที่ได้มีการยกเลิก ว.๑๔ เพื่อให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้าง ซึ่งจ้างงานมาแล้ว ๓ ปี สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นการเปิดช่องทางในการพัฒนาตนเองจนสามารถก้าวสู่การเป็นข้าราชการได้

  ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ได้มีนโยบายให้มีการคัดเลือกลูกจ้างประจำมาเป็นข้าราชการครูมากขึ้น โดยจะกันไว้ในสัดส่วนถึงร้อยละ ๒๕ ส่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดูแลเพิ่มในสัดส่วนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ตนยังได้ฝากข้อสังเกตเกี่ยวกับอัตราเกษียณในปีหน้าว่า ควรจะต้องได้คืนกลับมาทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.อีกต่อไป ส่วนอัตราจ้างของครูธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ซึ่งใช้งบประมาณ SP2 จำนวน ๑๔,๐๐๐ อัตรานั้น ยืนยันว่าได้รับการว่าจ้างต่อไปอีก ๑ ปี พร้อมกับจะผลักดันผู้ที่ทำงานธุรการ บรรณารักษ์ พนักงานในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้บรรจุเป็นข้าราชการครูต่อไปเช่นกันด้วย

  รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า หลังจากจัดลูกจ้างประจำเข้าระบบกลุ่มงานในแท่งใหม่ทั้ง ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษแล้ว ลูกจ้างประจำทุกคนจะได้รับการพัฒนาเพิ่มทักษะในวิชาชีพและได้รับเงินเดือนต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย จึงหวังว่าการรวมกลุ่มเสนอความคิดเห็นในนามของสมาคมต่างๆ เช่นนี้จะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้สมาชิกในกลุ่ม และมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองประสบความสำเร็จที่จะนำไปสู่เป้าหมาย ๔ เรื่อง คือ การสร้างพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ที่มีขวัญกำลังใจ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการใหม่.

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ28 เมษายน 2553 02:39

  ผมอยากให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับปรับเปลี่ยนโครงสร้างลูกจ้างได้ช่วยพิจารณากับคนที่มีวุฒิปริญญาตรีได้ปรับเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตถ้าทาง กพไม่ให้อย่าหวังเลยว่าหน่วยงานนั้นๆจะเปลื่ยนให้เพราะพวกเขาไม่เห็นลูกจ้างอยู่ในสายตาถ้ามีตำแหน่งเขาก็รับคนใหม่หรือก็พวกพ้องตัวเองทำเสีย อย่างลูกจ้างได้แต่มองตาปิบๆถ้าไม่เปลี่ยนให้ก็ไม่ค่าอะไรเลยกับโครงสร้างใหม่

  จากนายทองสุข สะยะหลาน คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ12 พฤษภาคม 2553 21:59

  ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสำคัญกับลูกจ้างประจำตาดำๆเลย ทำอย่างไรผู้บริหารถึงจะเห็นความสำคัญของผู้น้อย ลูกจ้างประจำก็เป็นคนที่มีหัวใจเหมือนกันไม่น่าที่จะแบ่งชนชั้น ไม่น่าจะมี 2 มาตรฐาน มีข่าวสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับลูกจ้างประจำก็ไม่แจ้งให้ทราบ เวลาที่สมาคมลูกจ้างประจำเชิญประจำสัมมนาก็ไม่อยากให้ลูกจ้างเข้าร่วมการประชุม และถ้าได้รู้เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับลูกจ้างประจำก็มาแจ้งกับผู้บริหารก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร เป็นเพราะอะไรมิทราบ


  ลูกจ้างตาดำๆ -

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ12 พฤษภาคม 2553 22:06

  - พนักงานราชการมาทีหลังแค่ปี 2 ปี สอบบบรจุเป็นข้าราชการกันหมด
  - ลูกจ้างประจำมีวุฒิ ป.ตรี ไม่มีโอกาสได้สอบแข่งกับพนักงานราชการ
  - แล้วเอาสมองส่วนไหนคิดกัน หรือเห็นว่าธุระไม่ใช่จึงไม่อยากทำอะไรให้
  - มีใครทำงานแล้วไม่อยากเจริญก้าวหน้าบ้าง ฮ่วย


  พนักงานขับรถซี 8 -

  ตอบลบ
 32. แต่ข้าราชการสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ไม่เกี่ยวกับ กพ.อยู่เพราะอำนาจการบรรจุขึ้นอยู่กับ อ.ก.ค.ศ. เพราะ
  ข้าราชการครูและ บุคลลากรทางการศึกษาก็ไม่ได้มาจากการสอบของ
  ก.พ. สพฐ.เขาจัดสอบเอง รวมทั้งบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างที่ทำงานครบ
  3 ปี เขาก็จัดสอบเอง

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2553 23:27

  การปรับตำแหน่งแล้วมีอะไรดีขึ้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งเดิมทำงานเหมือนเดิมเพราะจบป.ตรีก็ปรับอะไรไม่ใด้ปรับเป็นข้าราชการก็ไม่ใด้เป็นเจ้าหน้าทีธุระการก็ไม่ใด้ไม่มีขวัญและกำลังใจในส่วนนี้เลยนี้คือข้อคิดของการส่งเสริมการศึกษาให้บุคลากรมีความรู้สูงขึ้นก็เท่า นั้นเอง
  : สงบสพท. -

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2553 02:17

  อยากให้ท่านผู้ใหญ่ใน สพฐ.ช่วยเหลียวมองบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนครูทุกอย่างบ้างในความรู้สึกอยากให้ท่านช่วยสังการให้เจ้าหน้าที่สำรวจว่าในแต่ละโรงเรียนนั้นมีลูกจ้างคนไหนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีบ้างแล้วขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยให้ได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่จากคำว่านักการภารโรงเป็นข้าราชการครูได้แล้วเพราะทุกวันนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือนักเรียนอยู่แล้วและขณะนี้ตำแหน่งข้าราชการครูขาด แสนๆตำแหน่งทำไมท่านไม่ลองพิจารณาบ้างเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณของชาติ
  ลูกจ้างมีวุฒิครูและปฏิบัติการสอนจริง

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2553 23:59

  สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่าน

  อ่านแต่ละข้อความที่โพสต์มาแล้วรู้สึกเหนื่อยจริง ๆ คงอีกนานที่ความพยายามของเราทุกคนจะเป็นจริง แต่อย่างไรก็ตามอย่าเสียกำลังใจ ท้อได้บางโอกาสแต่อย่าถอยให้พยายามทำดี ทำหน้าที่ของเราให้ดีต่อไปจนกว่าทองที่ติดหลังพระหรือใต้ก้นพระจะล้นมาด้านหน้า(ตามพระราชดำรัสของพ่อหลวง) แล้วสักวันหนึ่งก็จะเป็นของเรา (แต่หวังว่าคงไม่เป็นเหมือนนายตำรวจ 3 จังหวัดท่านหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้)

  อีกคนหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังจากการเปลี่ยนระบบการบริหารงานของลูกจ้างฯ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านฯ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2553 02:10

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2553 02:19

  เป็นลูกจ้างคนหนึ่งเหมือนกันทำงานมา 30 ปี ตอนแรกเป็นตำแหน่งนักการฯ พอได้เปลี่ยน ตัวเรามีประสบการณ์ ในการทำงานภูมิใจกับการทำงานของตัวเอง แต่หดหู่กับสิ่งที่ได้รับ งานมากแต่ตันมาเป็นสิบปีไม่ได้ขยับเลย ดีใจจะได้ปรับใหม่แต่ต้องเป็นชั้น 1 นะ ชั้น 2 ไม่ได้เขาบอกว่าระเบียบเป็นอย่างนั้น ต้อง รออีก 3 ปี จึงเปลี่ยนได้เพราะรอเวลา จากตันมา เป็น 10 ปี ต้องรอไปอีก 3 ปี คิดดู งานสารบรรณ ทำมามีประสบการณ์ ส่วนเด็กมาทีหลังเลยเราไปแล้วเขาบอกว่าตำแหน่งช่างไม่ได้กำหนดระยะเวลาไปได้
  พ.พิมพ์ดีด ชั้น 1 -

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2553 19:35

  กรุงโรมคงมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว ...
  ขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.ไกร เกษทัน อดีตผอ.สพท.นม.๕ และผู้บังคับบัญชา ตลอดจนพี่ๆสมาคมลูกจ้างประจำทุกท่านที่ช่วยผลักดันให้มีวันนี้ จากอดีตนักการภารโรง สู่ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 แม้ภาระงานในหน้าที่ยังเหมือนเดิม ตื่นแต่เช้าตรู่มาเปิด-ทำความสะอาดโรงเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วมทำได้ทุกอย่างแล้วแต่ความจำเป็น ช่างเหล็ก ,ไม้ , ปูนพิมพ์หรือถ่ายสำเนา หรืองานเขียนป้ายนิเทศต่างๆ เลิกงานเย็นบ้างค่ำบ้าง ตามแต่จะมีครูอยู่ทำงาน ตกกลางคืนก็ทำงานเหมือนยาม เพราะพักอยู่ในโรงเรียนจนเกิดความรู้สึกห่วงรัก จนนอนที่อื่นตาไม่หลับแม้กระทั่งปิดเทอม มาวันนี้สิ่งที่เคยรอความหวังได้เป็นจริง คือ เงินบำนาญ และเพดานเงินเดือน ( สองหมื่นกว่าบาท-ช่างครุภัณฑ์ ๔ ตอนนี้ผ่านอบรมยกระดับฝีมือแรงงานชั้น๒ แล้ว ) รู้สึกเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ อยากให้พี่น้องอดีตนักการภารโรงทุกคนรวมตัวกันให้เหนียวแน่น และอดทนรอหรือใครพอจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถ้ายังอายุไม่มาก ก็น่าจะหาโอกาสพร้อมกับทำงานในภาระหน้าที่เดิมให้สมบูรณ์ที่สุด ผมคิดว่างานหนักคือคุณูปการแก่เด็กและชาติบ้านเมือง เคยได้ยินคำพระสอนว่าการล้างห้องน้ำได้กุศลแรง ทำให้ทุกวันนี้ผมมีควาสุขที่ได้ทำงานและภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินพ่อหลวง ว่างจากงานก็หาอาชีพเสริมบ้างเก็บผัก-ทอดแห ริมห้วยบ้าง
  ได้ออกกำลัง สูดอากาศที่สดใสปลอดมลพิษ ได้กินอาหารจากธรรมชาติ แฮปปี้ครับ...ขอบคุณๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆและขอบคุณ


  ภารโรงบ้านน๊อกบ้านนอก-03เขต5โค yamoon69@hotmail.com -

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 00:56

  เรียน เลขาธิการ กพ.
  กระทรวงยุติธรรมเห็นความสำคัญของลูกจ้างประจำเขาสอบปรับเปลียนเป็นตำแหน่งภายในเป็นข้าราชการไปนานแล้วท่านลองเปิดแฟ้มดูซิครับ ...... เมืองคนดี

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2553 23:36

  เรียนเลขาธิการ กพ.
  ช่วยพิจารณากับลูกจ้างประจำกรมที่ยังไม่ได้ปรับตำแหน่งตามหนังสือ ปี2547 หน่อยครับทำงานกันมา10-20ปี เช่นนักการภารโรง (เดิม)ระบบใหม่(พนักงานสถานที่)อยากให้ท่านช่วยพิจารณาขยายตำแหน่งหรือค่าจ้าง
  หรือไมก็ปรับเปลี่ยนกลุ่มงานหน่อยครับ เพดานเงินค่าจ้างจะได้เพิ่มขึ้นครับ

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ9 มิถุนายน 2553 21:34

  เรียนท่านนายกสมาคม.และท่านๆทุกคนครับ ท่านทราบหรือไม่ว่าในอีกกระดานหนึ่งที่ลูกจ้างประจำนิยมใช้กันอยู่(คุณมนูญ)กำลังเร่าร้อน ด้วยเหตุการปรับฐานบัญชีใหม่ของลูกจ้างซึ่งกำลังนำเสนอผู้ใหญ่อยู่ในขณะนี้ ได้รับข่าวกันมาว่าไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้เคยปฏิบัติกับข้าราชการและลูกจ้างประจำอย่างที่เคยทำมาก่อน เช่นคนเงินเดือนตัน 10 ปีกับคนที่เพิ่งเงินเดือนตันต้องมาปรับเลื่อนขั้นเป็นเงินเดิอนเท่ากันเป็นต้น และอีกหลายข่าวรบกวนท่านช่วยกรุณาติดตามเพื่อรักษาประโยชน์ที่ควรจะได้ให้กับชาวลูกจ้างประจำจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ .... คนหลงทาง

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ9 มิถุนายน 2553 23:05

  หากกรมบัญชีกลาง ต้องการช่วยเหลือ ดูแล ให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มความเป็นธรรมให้กับลูกจ้าง ตามที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจเคย ให้สัญญาด้วยวาจา และให้ความหวังไว้ ขอเรียกร้องให้ทำเรื่องเสนอ ครม.ให้ ดังนี้

  1. ลูกจ้างซึ่งเงินเดือน ยังไม่เต็มขั้น ให้ขยับขั้นขึ้นๆฟรีๆ 2 - 2.5 ขั้น (จะเพิ่มฐานเงินเดือนขึ้นประมาณ 16 % - 18 %)

  กรณีนี้เมื่อหลายปีก่อน เคยได้ทำมาให้แล้ว

  2. ลูกจ้างซึ่งเดิมเต็มขั้นแล้ว (ตัน) .....

  2.1 เงินติดดาว สำหรับผู้ที่เต็มขั้น ต้องนำเอาเพิ่มให้ด้วย

  2.2 ให้นำเงินตอบแทนพิเศษกรณีเต็มขั้น 2-4 % (พิจารณาทุก 6 เดือน) ซึ่งไม่ติดเงินเดือน นำมารวมกันทั้งหมดนับตั้งแต่ตัน แล้วนำมาขึ้นย้อนหลังให้ทั้งหมด เต็มเพดานใหม่เท่าไร ก็ให้ได้เท่านั้น หากขึ้นย้อนหลังให้แล้ว ยังไม่เต็มขั้น ให้ขยับขึ้นให้อีก 2.5 ขั้น ดังข้อ 1.

  คิดว่าข้อเรียกร้องนี้ น่าจะรับได้ ปฏิบัติได้ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนะไรเลย โดยเฉพาะลูกจ้างที่เงินเดือนตันตามข้อ 2. ควรต้องเยียวยาด่วน เพราะขวัญกำลังใจ ของผู้เงินเดือนตัน ถดถอย หมดกำลังใจกันไปตามๆกัน ถึงจะใช้งบเท่าไรก็ต้องช่วยเหลือลูกจ้าง อย่าอ้างไม่มีเงินอย่างเดียว

  เป็นไปได้ยังไงที่พี่ๆเงินเดือนตันมาเป็น 10 ปี กลับต้องมาเริ่มต้นเหมือนกับน้องๆ ซึ่งเงินเดือนเพิ่งจะตัน แสดงว่าความดี ความชอบที่ทำมาจนได้เงินตอบแทนพิเศษ 2- 4 % ตลอดมาหลายๆปี สูญเปล่าหรือ ..........ม2ท.

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2553 00:35

  ข้าราชการเด็กๆที่บรรจุมาใหม่สมัยนี้ไม่มีความเกรงใจและนับถือลูกจ้างประจำที่ทำงานมาตั้งแต่พวกเขาเป็นวุ้นอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ พอได้เข้ามาเป็นข้าราชการหน่อยก็สวมชฎาว่าข้านี่ใหญ่ เป็นข้าราชการ คุณเป็นลูกจ้างต้องอย๋ใต้ฝาเท้า ทำงานก็ยังไม่เป็น เราแตกต่างกับเขาตรงที่เราเป็นแค่ลูกจ้างเขาเป็นข้าราชการ การทำงานพวกเขาสู้เราไม่ได้เลยสักกะนิดเดียว
  : ลูกจ้างประจำที่ถูกข้าราชการดูถูก -

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2553 00:40

  พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขาดแคลนข้าราชการ ข้าราชการบรรจุใหม่ บรรจุมาแต่ชื่อไม่ทันข้ามวันก็ย้ายกลับ เส้นใหญ่กันทั้งนั้น คนในพื้นที่ก็เหมือนกันฉลาดมากสอบได้ก็ไม่ยอมมาบรรจุในงหวัดบ้านเกิดค่อยขอย้ายหวังเงินค่าขนย้าย หวังเบิกค่าเช่าบ้าน ทำไมไม่พิจารณาลูกจ้างประจำที่มีวุฒิ รับใช้ข้าราชการ พี่น้องประชาชน มานานนม ทำงานยิ่งกว่าข้าราชการหลายๆท่าน ซึ่งเป็นคนพื้นที่ รักบ้านเกิด รักแผ่นดิน ขอคุณพระคุ้มครองลูกจ้างประจำทุกคน
  : ออกจากใจลูกจ้างประจำชายแดนใต้ -

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2553 18:03

  .... ท่าน ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร ไ้ด้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 1,2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตทุกเขตพื้นที่ ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ ....

  .... ขอฝากเรื่องที่ท่านได้พูดเอาไว้ เมื่อครั้งที่ท่านเป็นวิทยากร ในการประชุมสัมมนาลูกจ้างประจำข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกภาคส่วน ภาคใต้จ.นครศรีธรรมราช เรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณวุฒิมีศักยภาพสูง ที่จบสายครูมีใบประกอบวิชาชีพครู ให้เป็นครูสายผู้สอน ตามที่ท่านได้บรรยายไว้ในครั้งนั้นด้วยนะครับ ...

  นนพร

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2553 01:21

  อยากให้บบรจุลุกจ้างประจำเป็นครู และอยากให้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนก่อนดีกว่ามั๊ยครับ เพราะทุกวันนี้ครูสอนไม่เป็นก็เยอะแยะ ครูมีหลายหน้าที่ก็เยอะ ครูที่ไม่ได้เป็นครูด้วยใจก็มาก เงินเดือนครูไม่พอกินอีกต่างหากทำให้ครูต้องหาเงินด้วยวิธีการสอนพิเศษ และทำให้ครูไม่มีสมาธิที่จะสอน เป็นสาเหตุให้ติวเตอร์ก็เยอะ

  ทำไมไม่ตัดไฟแต่ต้นลม ให้เงินเดือนครูเยอะๆ และพิจารณาว่าครูคนไหนเหมาะสมที่จะเป็นครูก็ให้ทำงานต่อ ครูคนไหนไม่สมควรก็เชิญออก มีการพิจารณาเป็นปีต่อปี หรือไม่ก็สองปีครั้ง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กจบใหม่อยากที่จะเป็นครูอีกด้วย

  อยากให้หันมาพิจารณาส่วนนี้บ้าง อย่าเล่นพวกกันมากจนเกินไป

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ5 สิงหาคม 2553 20:31

  นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุม ครม. วันที่ 25 สิงหาคม 2552 ว่าที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างประจำที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปี จำนวน 210,000 ราย สามารถเลือกขอสิทธิการรับบำเหน็จ หรือบำนาญในช่วงเกษียณอายุงานได้ เช่นเดียวกับข้าราชการ เริ่มตั้งแต่ปี 2553 สำหรับบำนาญที่จะได้รับต่อเดือนคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 9,800-10,000 บาท /เดือน สำหรับสิทธิผลประโยชน์ที่เคยได้รับ หลังรับบำนาญจะได้หรือไม่ ขอดูร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ก่อนว่าได้กำหนดสิทธิส่วนนี้ไว้หรือไม่ ใจเย็นๆ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2553 22:09

  สวัสดีครับเพื่อนๆร่วมอาชืพทุกท่าน ไม่ได้เข้ามาอ่านเสียหลายวันเพราะงานช่วงที่ผ่านมารู้สึกจะเร่งรัดพอสมควรทั้งงานไนหน้าที่โดยตรงและงานที่ตองทำตามคำสั่งที่นอกเหนือจากงานประจำ พอเข้ามาอ่านก็ร้สึกหดหู่ใจในความเป็นลูกจ้างประจำ ไม่ทราบว่าผูที่บอกวาตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ไหญ่ที่จะให้ความดูแลผู้ที่อยู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ขนาดพวกเราเรียกร้อง บอกกล่าว ขอความเห็นใจ ดูๆแล้วพวกเราจะไมด่อยใด้รับความจริงใจจากผู้มีอำนาจทั้งหลายเลย พอพวกลูกจ้างเสียงดังๆหน่อยก็ทำท่าขยับโน่นขยับนี่ แสดงความสนใจว่าจะปรับเปลี่ยนให้ แต่สุดท้ายเหมือนกับพายเรือในอ่างอะไรประมาณนั้น ทำก็ทำแบบขอไปที อย่างเรื่องบำเหน็จรายเดือนก็ไม่มีอะไรเลยแค่เอาเงินบำเหน็จปกติมาหาร 50 แล้วให้เรารับเป็นรายเดือนเท่านั้นเองสมมุตืเสียชีวิตก่อนที่จะครบ 50 เดือน ก็ถือว่าการตัดสินใจในวันที่เกษียณเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด ไม่มีหลักประกันอะไรเลย เหมือนกับบังคับให้เราต้องเสียง สู้ลำบากทำงานมาเป็นเวลานานเพื่อจะสบายในวัยเกษียณแต่กลับจะมาลำบากในวัยที่เกษียณ ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ กฎ ระเบียบ วินัย พวกเราก็ใช้อันเดียวกันกับข้าราชการ แต่สวัสดิการทำไมมันต่างกันราวฟ้ากับดิน หรือมันเป็นเพราะชื่อมันไม่เหมือนกั "ชื่อนั้นสำคัญไฉน "ทำงานที่เดียวกัน ภายใต้กฏกติกาเดียวกัน ขอเถอะครับท่านผู้ที่มีอำนาจทั้งหลาย ขอความกรุณาให้ท่านหันกลับมาพิจารณา หันกลับมาทบทวน มาวิเคราะห์สิ่งที่พวกเราร้องขอ อีกสักครั้งเถอะครับ หันกลับมามองด้วยความเป็นธรรมพวกเราจะขอขอบพระคุณยิ่ง

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม 2553 22:34

  ดร.ลูกจ้าง
  เรียนพี่น้องลูกจ้างฯทุกท่านจ้า ขอแจ้งข่าวร้ายปนข่าวเกือบดีให้ทุกท่านทราบ 1 อายุไม่ครบ25ปีไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จรายเดือน 2 หลังเกษียณได้ใช้สิทธิบัตรทอง3 บำเหน็จตกทอด15เท่าหลังจากมรณา (ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็น) ท่านที่อายุราชการไม่ครบ25ปีทำใจไว้ได้เลย...ดร.ลูกจ้าง..

  ตอบลบ
 50. ขอเป็นสมาชิกด้วยคนนะครับ ขอประชาสัมพันธ์นิด1นะครับ อีกไม่กี่วัน ทางสมาคมลูกจ้างประจำส่วนราชการแห่งประเทศไทย จะลงมาจัดประชุมสัมนาที่จ.พังงา รวมทั้ง14จังหวัดภาคใต้ รอแต่ให้กำหนดวันให้ชัดเจนก่อน การประชุม/สัมนาเที่ยวนี้ ในหัวข้อ 1 การปรับปรุงระดับเงินเดือนแบบ แท่ง/เปอร์เซ็นร์ 2สิทธิสวัสดิการหลังเกีษยร 3การเกษียรอายุราชการ 65ปี เมือ่กำหนดสถานที่เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกที่นะครับ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 16:58

  somphong From..Surat
  ผมก็เป็นลูกจ้าง ที่ทำหน้าที่ครูผู้สอนมาแล้ว 5 ปีการศึกษา ผมมีความสุขกับการที่เด็กนักเรียนได้มีความรู้ จากการที่ผมได้ถ่ายทอดความรู้ที่ผมได้เรียนมา ถือว่าคุ้มค่ามากๆ สำหรับลูกจ้างประจำคนหนึ่งที่ได้ทำความดี เพื่อตอบแทนบุญแผ่นดินพ่อ ถึงแม้ว่า จะไม่ได้ค่าตอบแทน เป็นเงินเป็นทอง ผมก็ภูมิใจสุดๆ แล้ว.... แต่ถ้า..ให้ลูกจ้างประจำได้สอบเป็นครูผู้ช่วยในกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็เป็นบุญวาสนาสำหรับลูกจ้างอย่างเรา ก็หวังเล็กๆ น้อยๆ จารัฐบาล มีอะไร Tel.084-625-93-72 ชื่อสมพงษ์ โกละกะ พนักงานพิมพ์ ส.2 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต3

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ29 กันยายน 2553 22:58

  ลูกจ้างใต้ ขอความรู้ด้วยความเคารพ ว่า กรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำของกระทรวงศึกษาฯกับกระทรวงอื่น ๆ มีเหมือนกันหรือไม่ เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานธุรการ แต่โครงการคืนครูเรียกว่าครู ธุรการ ส่วนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติมาด้วยประสบการณ์ ก็ไม่สามารถใช้ชื่อตำแหน่งให้ตรงกับงานได้ ด้วยความขอบพระคุณ.. ลูกจ้างฯใต้

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2554 21:37

  สวัสดีปีใหม่2554

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2555 02:53

  สบายดีครับ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2555 02:55

  คนใต้ใจเต็ม

  ตอบลบ